צור קשר  |  כניסה למשתמש רשום  |  ארועים  |  הודעות אירגונים  
 
 
 
 
 
צפריר היה איש מתוק וטוב לב .אידיאליסט, רהוט, ויפה.שהיה צמוד לאמת הפנימית ולמוסר הפנימי שלו