צור קשר  |  כניסה למשתמש רשום  |  ארועים  |  הודעות אירגונים  
תנחום פתח אתר אינטרנט בו הוא כותב על הנ"ל ועל דברים נוספים
תגיות: תנחום, רק תאריך יהודי, 02-6514204, 6514204

תנחום מפיץ ללא תשלום לוחות שנה ("רק תאריך יהודי") במטרה להגביר את המודעות לאיסור החמור בשימוש בשיקוץ הנוצרי (על הלוחות מודפס שהם רק עם התאריך של הקדוש ברוך הוא אלוקינו ומלכנו בורא עולם כמו שצריך) תנחום פתח אתר אינטרנט בו הוא כותב על הנ"ל ועל דברים נוספים כתובת האתר http://www.6514204.co.il/ מספר הטלפון של תנחום הוא 02-6514204