צור קשר  |  כניסה למשתמש רשום  |  ארועים  |  הודעות אירגונים  
ספרות   |  מסמכי יסוד
17:16 (03/01/10) הלל וייס
מכתב להנהגות אמיתיות ומדומות
16:38 (03/01/10) הלל וייס
23:24 (05/12/09) הלל וייס
23:17 (05/12/09) הלל וייס
13:22 (17/11/09) הלל וייס
22:49 (08/08/09) עורך ראשי
רובין טאקר
21:54 (08/08/09) עורך ראשי
 תוספת למאמרו של ח"כ דני דנון על שכתוב ההסטוריה בידי השמאל בפרשת מרד גטו וארשה שנכתב ליום השנה של פטירתו של זאב ז'בוטינסקי שחל היום.
21:50 (08/08/09) הלל וייס
 
23:27 (27/06/09) עורך ראשי
 
22:56 (27/06/09) הלל וייס
הנאום של נתניהו היה ניכר ברפיסותו והפך לעוד תרומה לקירוב המלחמה הבלתי נמנעת. נתניהו המשיך מעשי קודמיו לפחות מבגין ועד שלוםמרט שמרטו את נוצותיה והותירוה כתרנגולת לשחיטה. אין יותר מדינת ישראל אלא מדינה בפירוק
22:34 (27/06/09) עורך ראשי
 
22:02 (13/06/09) הלל וייס
 
21:54 (13/06/09) הלל וייס
 מי שבחר להגיע לארץ ישראל החיל על עצמו, גם אם לא רצה, את חוקי הארץ הזאת הפועלים על-פי התורה, זאת גם אם הוא ציוני חילוני לשעבר, גם אם הוא פוסט ציוני או חרדי או דתי לאומי
10:28 (03/06/09) הלל וייס
14:55 (31/05/09) הלל וייס
 -היהודים החרדים לארץ ישראל ולחיי כל הנפשות הדרות עליה
14:51 (31/05/09) הלל וייס
 
18:23 (31/05/09) הלל וייס
 
17:36 (31/05/09) הלל וייס
  לרגל המצב ולקראת שילוח המרגלים לוותר על ארץ ישראל בחודש סיוון יש לקדש את השם ולהגיש הצעתת חוק