יעודי

תקשורת עם יעוד יהודי

רק תאריך יהודי

תנחום פתח אתר אינטרנט בו הוא כותב על הנ"ל ועל דברים נוספים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA